Det fungerade! Apache är installerad på denna maskin!

Om du kan se denna sida så har ägaren till denna maskin installerat webbserverprogramvaran Apache.
Denne måste nu placera webbsidor i detta bibliotek och ändra på denna sida, eller peka servern mot ett annat bibliotek.


Om du förväntat dig att se något helt annat här än denna sida, kontakta vänligen administratören för den webbserver du försöker komma i kontakt med. (Försök att skicka ett brev till <webmaster@domain>.) Apache Software Foundation har inget med denna webbplats att göra, så det är ingen idé att skicka mail till författarna av Apache rörande denna webbplats.

Apache-dokumentationen är inkluderad i denna distribution.

Administratören av denna webbplats får gärna använda följande bild till en webbplats som använder Apache.
Tack för att ni använder Apache!